Fundusze Unijne

Projekt nr POIR.03.02.02-00-1996/20

pt. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”

 

Umowa nr POIR.03.02.02-00-1996/20-00 z dnia 06.10.2021r.

Czas realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 15 015 956,00 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR: 9 940 091,00 zł

 

 

 

Przedmiotem inwestycji firmy SEFKO BUSZTA  SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest uruchomienie produkcji innowacyjnych ekologicznych opakowań o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych SET (SEFKO EKO TRIPLEX) dedykowanych dla produktów spożywczych. Nowy produkt jest wynikiem własnych oraz zleconych prac B+R.

Produkty, które w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek będą:

 

Nowa technologia pozwala na wytworzenie opakowań o dużej wadze (powyżej 10 kg), które pomimo zastosowania w 90% mono materiału będą posiadały zbliżone parametry wytrzymałościowe do produktów wytworzonych w technologii dotychczasowej.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  27/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY

WYPOSAŻENIA LABORATORIUM

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratorium w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 27/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego – załącznik nr 3.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  26/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY

WYPOSAŻENIA LABORATORIUM

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratorium w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 26/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego – załącznik nr 3.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  25/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY

WYPOSAŻENIA WARSZTATU/NARZĘDZIOWNI

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia warsztatu w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 25/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Formularz weryfikacji parametrów – załącznik nr 3.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY

WYPOSAŻENIA WARSZTATU/NARZĘDZIOWNI

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na wyposażenia warsztatu/narzędziowni w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 24/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Formularz weryfikacji spełnienia wymogów technicznych przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 23/3.2.2/SEFKO dotyczącego
dostawy środka trwałego w postaci laminatora

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci laminatora w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

Załączniki:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego 23/3.2.2/SEFKO dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci laminatora.

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 22/3.2.2/SEFKO dotyczącego DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI WÓZKA DO PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ (1 szt.)

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI WÓZKA DO PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ (1 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 22/3.2.2/SEFKO

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  23/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY

ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI LAMINATORA

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę laminatora w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 23/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego – Załącznik nr 3

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  22/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY

ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI

WÓZKA DO PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ (1 szt.)

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wózka do przestrzeni magazynowej (1 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 22/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  21/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA LINII PRODUKCYJNYCH

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 21/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Rzut dachu – Załącznik nr 3.

5. Rzut boczny hali – Załącznik nr 4.

6. Rzut dachu z urządzeniami – Załącznik nr 5.

7. Rzut boczny hali z urządzeniami – Załącznik nr 6.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  20/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA LINII PRODUKCYJNYCH

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 20/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Rzut dachu – Załącznik nr 3.

5. Rzut boczny hali – Załącznik nr 4.

6. Rzut dachu z urządzeniami – Załącznik nr 5.

7. Rzut boczny hali z urządzeniami – Załącznik nr 6.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 19/3.2.2/SEFKO dotyczącego WYPOSAŻENIA MAGAZYNU – REGAŁY MAGAZYNOWE

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego WYPOSAŻENIA MAGAZYNU – REGAŁY MAGAZYNOWE w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 19/3.2.2/SEFKO

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  19/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

ZAKUPU WYPOSAŻENIA MAGAZYNU – REGAŁY MAGAZYNOWE

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia magazynu w postaci regałów magazynowych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 19/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Projekt rozmieszczenia regałów – Załącznik nr 3.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE ZAKUPU WYPOSAŻENIA MAGAZYNU – REGAŁY MAGAZYNOWE

 

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 18/3.2.2/SEFKO dotyczące ZAKUPU WYPOSAŻENIA MAGAZYNU – REGAŁY MAGAZYNOWE zostało anulowane.

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 17/3.2.2/SEFKO dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci lasera

 

EFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci lasera w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

Załączniki:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego 17/3.2.2/SEFKO dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci lasera.

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 16/3.2.2/SEFKO

dotyczącego ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI

wykonania stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI wykonania stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 16/3.2.2/SEFKO

_________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE ZAKUPU WYPOSAŻENIA MAGAZYNU – REGAŁY MAGAZYNOWE

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia magazynu w postaci regałów magazynowych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 18/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Projekt regałów - Załącznik nr 3.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  17/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI LASERA

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę  lasera w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 17/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  16/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI

wykonania stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na wykonanie stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

Załączniki:

 

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań
  3. Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia
  4. Załącznik nr 4 - Przedmiar robót
  5. Załącznik nr 5 – Projekt budowlany
  6. Załącznik nr 5a - Rzuty
  7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy
  8. Załącznik nr 7 – Pozwolenie na budowę
  9. Załącznik nr 8 - Zapytanie ofertowe
  10. Załącznik nr 9 - Projekt zagospodarowania przestrzennego

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 15/3.2.2/SEFKO

dotyczącego DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI WÓZKÓW DO PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ (2 szt.)

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI WÓZKÓW DO PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ (2 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 15/3.2.2/SEFKO

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  15/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI

wózków widłowych do przestrzeni magazynowej (2 szt.)

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wózków do przestrzeni magazynowej (2 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 15/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 13/3.2.2/SEFKO

– dotyczącego dostawy środków trwałych tj. Maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K.
W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 13/3.2.2/SEFKO

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  14/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA LINII PRODUKCYJNYCH

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 14/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Rzut dachu – Załącznik nr 3.

5. Rzut boczny hali – Załącznik nr 4.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  13/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory (1 kpl.), w ramach projektu pn.  „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 13/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  12/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI

wózków widłowych do przestrzeni magazynowej (2 szt.)

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wózków do przestrzeni magazynowej (2 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 12/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  11/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI

wykonania stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na wykonanie stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 – Projekt budowlany

Załącznik nr 4a - Rysunki do projektu budowlanego

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 7 - Zapytanie ofertowe

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/3.2.2/ SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA LINII PRODUKCYJNYCH - ANULOWANE

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr NR 9/3.2.2/ SEFKO dotyczące dostawy paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnych zostało anulowane.

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 8/3.2.2/SEFKO

– DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na roboty budowlane w postaci wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K.
W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 8/3.2.2/SEFKO

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  10/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI

wykonania stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na wykonanie stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Projekt budowlany

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 8 - Zapytanie ofertowe

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/3.2.2/ SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA LINII PRODUKCYJNYCH

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 9/3.2.2/SEFKO

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  8/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI

WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 8/3.2.2/SEFKO

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań

4. Załącznik nr 3 oraz 3a - Wykaz doświadczenia

5. Załącznik nr 4 – Formularz zgodności parametrów

6. Załącznik nr 5 -  Przedmiar robót

7. Załącznik nr 6 - Projekt techniczny

    - Rys. 1

    - Rys. 2

    - Rys. 3

    - Rys. 4

8. Załącznik nr 7 – Wzór umowy

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 7/3.2.2/SEFKO

dotyczącego dostawy wyposażenia laboratorium tj. bańki ciśnieniowej do badania szczelności opakowań

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka

PUH Sefko-B © 2024

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW