Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU STABILO + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU DOYPACK

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. maszyna do produkcji opakowań typu STABILO + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu DOYPACK (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.2./SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU STABILO + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU DOYPACK

 

Załączniki:

  1. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.01.2021 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.2./SEFKO

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci maszyna do produkcji opakowań typu STABILO + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory (1 kpl.) , maszyna do produkcji opakowań typu DOYPACK (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część I.
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część II.
  3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część III.

 

PUH Sefko-B © 2021

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW