Zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_4 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD-KAN”

 

Załącznik:

1. Wynik postępowania ofertowego nr 2/3.2.2./SEFKO_RB_4

_____________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_4 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi: energii elektrycznej, grzewczej (C.O. i gazu) oraz WOD – KAN w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_4.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Przedmiar – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego:

- Przedmiar robót – budowa budynku.

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna.

- Przedmiar robót – instalacja grzewcza.

- Przedmiar robót – instalacja WOD – KAN.

8. Projekt budowlany – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

9. Projekt techniczny – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego:

- Projekt techniczny - budowa budynku – Konstrukcja.

- Projekt techniczny - budowa budynku – Architektura.

- Projekt techniczny - instalacja elektryczna.

- Projekt techniczny - instalacja grzewcza.

- Projekt techniczny - instalacja WOD – KAN.

10. Opinia geotechniczna – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

11. Wykaz pytań i odpowiedzi z poprzednich postępowań.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” – ANULOWANE/ POZOSTAWIONE BEZ ROZPOZNANIA

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 dotyczące robót budowlanych zostało anulowane/ pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z punktem X. TERMIN SKŁADANIA OFERT,

podpunkt 8. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.zapytania ofertowego.

_______________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

 

 

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2021 r.
 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2021 r. - II
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.05.2021 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.05.2021 r. – II
 5. Pytania_Baza konkurencyjnosci

__________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

 

 

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.05.2021 r.
 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.05.2021 r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.05.2021 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2021 r.

__________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi: energii elektrycznej, grzewczej (C.O. i gazu) oraz WOD – KAN w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_3.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Przedmiar – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego:

- Przedmiar robót – budowa budynku.

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna.

- Przedmiar robót – instalacja grzewcza.

- Przedmiar robót – instalacja WOD – KAN.

8. Projekt budowlany – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

9. Projekt techniczny – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego:

- Projekt techniczny - budowa budynku – Konstrukcja.

- Projekt techniczny - budowa budynku – Architektura.

- Projekt techniczny - instalacja elektryczna.

- Projekt techniczny - instalacja grzewcza.

- Projekt techniczny - instalacja WOD – KAN.

10. Opinia geotechniczna – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU” – ANULOWANE/ POZOSTAWIONE BEZ ROZPOZNANIA

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 dotyczące robót budowlanych zostało anulowane/ pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z punktem X. TERMIN SKŁADANIA OFERT,

podpunkt 8. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.zapytania ofertowego.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2./SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI "BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU"

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2021 r.
 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.03.2021 r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.03.2021 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.03.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.03.2021 r. - II
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.03.2021 r.
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.03.2021 r. - II
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.03.2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU”

 

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o. i gazu w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_2.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Przedmiar – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego:

- Przedmiar robót – budowa budynku.

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna.

- Przedmiar robót – instalacja grzewcza.

- Przedmiar robót – instalacja sprężonego powietrza.

- Przedmiar robót – instalacja WOD – KAN.

- Przedmiar robót – instalacja klimatyzacji.

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji.

8. Projekt budowlany – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

9. Projekt techniczny – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego:

- Projekt techniczny - budowa budynku – Konstrukcja.

- Projekt techniczny - budowa budynku – Architektura.

- Projekt techniczny - instalacja elektryczna.

- Projekt techniczny - instalacja grzewcza.

- Projekt techniczny - instalacja sprężonego powietrza.

- Projekt techniczny - instalacja WOD – KAN.

- Projekt techniczny - instalacja wentylacji.

10. Opinia geotechniczna – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU”– ANULOWANIE

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB dotyczące robót budowlanych zostało anulowane.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU”

 

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o. i gazu w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Przedmiar – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego:

- Przedmiar robót – budowa budynku.

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna.

- Przedmiar robót – instalacja grzewcza.

- Przedmiar robót – instalacja sprężonego powietrza.

- Przedmiar robót – instalacja WOD – KAN.

- Przedmiar robót – instalacja klimatyzacji.

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji.

8. Projekt budowlany – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

9. Projekt techniczny – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego:

- Projekt techniczny - budowa budynku – Konstrukcja.

- Projekt techniczny - budowa budynku – Architektura.

- Projekt techniczny - instalacja elektryczna.

- Projekt techniczny - instalacja grzewcza.

- Projekt techniczny - instalacja sprężonego powietrza.

- Projekt techniczny - instalacja WOD – KAN.

- Projekt techniczny - instalacja wentylacji.

 

 

 

ZAPYTANIA ARCHIWALNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU STABILO + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU DOYPACK

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. maszyna do produkcji opakowań typu STABILO + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu DOYPACK (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.2./SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU STABILO + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU DOYPACK

 

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.01.2021 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.2./SEFKO

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci maszyna do produkcji opakowań typu STABILO + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory (1 kpl.) , maszyna do produkcji opakowań typu DOYPACK (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część I.
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część II.
 3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część III.

 

PUH Sefko-B © 2021

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW