Fundusze Unijne

Projekt nr POIR.03.02.02-00-1996/20

pt. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”

 

Umowa nr POIR.03.02.02-00-1996/20-00 z dnia 06.10.2021r.

Czas realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 15 015 956,00 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR: 9 940 091,00 zł

 

 

 

Przedmiotem inwestycji firmy SEFKO BUSZTA  SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest uruchomienie produkcji innowacyjnych ekologicznych opakowań o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych SET (SEFKO EKO TRIPLEX) dedykowanych dla produktów spożywczych. Nowy produkt jest wynikiem własnych oraz zleconych prac B+R.

Produkty, które w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek będą:

 

Nowa technologia pozwala na wytworzenie opakowań o dużej wadze (powyżej 10 kg), które pomimo zastosowania w 90% mono materiału będą posiadały zbliżone parametry wytrzymałościowe do produktów wytworzonych w technologii dotychczasowej.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  15/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI

wózków widłowych do przestrzeni magazynowej (2 szt.)

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wózków do przestrzeni magazynowej (2 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 15/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 13/3.2.2/SEFKO

– dotyczącego dostawy środków trwałych tj. Maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K.
W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 13/3.2.2/SEFKO

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  14/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA LINII PRODUKCYJNYCH

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 14/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Rzut dachu – Załącznik nr 3.

5. Rzut boczny hali – Załącznik nr 4.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  13/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory (1 kpl.), w ramach projektu pn.  „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 13/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  12/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI

wózków widłowych do przestrzeni magazynowej (2 szt.)

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę wózków do przestrzeni magazynowej (2 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 12/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  11/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI

wykonania stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na wykonanie stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 – Projekt budowlany

Załącznik nr 4a - Rysunki do projektu budowlanego

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 7 - Zapytanie ofertowe

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/3.2.2/ SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA LINII PRODUKCYJNYCH - ANULOWANE

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr NR 9/3.2.2/ SEFKO dotyczące dostawy paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnych zostało anulowane.

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 8/3.2.2/SEFKO

– DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na roboty budowlane w postaci wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K.
W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 8/3.2.2/SEFKO

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  10/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI

wykonania stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na wykonanie stacji transformatorowej SN/nN z dostawą transformatora suchego o mocy 630 kVA w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Projekt budowlany

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 8 - Zapytanie ofertowe

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/3.2.2/ SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA LINII PRODUKCYJNYCH

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na dostawę paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 9/3.2.2/SEFKO

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  8/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI

WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 8/3.2.2/SEFKO

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań

4. Załącznik nr 3 oraz 3a - Wykaz doświadczenia

5. Załącznik nr 4 – Formularz zgodności parametrów

6. Załącznik nr 5 -  Przedmiar robót

7. Załącznik nr 6 - Projekt techniczny

    - Rys. 1

    - Rys. 2

    - Rys. 3

    - Rys. 4

8. Załącznik nr 7 – Wzór umowy

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 7/3.2.2/SEFKO

dotyczącego dostawy wyposażenia laboratorium tj. bańki ciśnieniowej do badania szczelności opakowań

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci kompresora (1 kpl) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K.
W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/3.2.2/SEFKO

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  7/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY WYPOSAŻENIA LABORATORIUM

-tj. bańki ciśnieniowej do badania szczelności opakowań

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia laboratorium tj. bańki ciśnieniowej do badania szczelności opakowań w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 7/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/3.2.2/SEFKO

dotyczącego dostawy środków trwałych w postaci kompresora

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci kompresora (1 kpl) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K.
W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/3.2.2/SEFKO

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/3.2.2/SEFKO

dotyczącego dostawy wyposażenia laboratorium tj. maszyny wytrzymałościowej

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę wyposażenia laboratorium tj. maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K.
W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/3.2.2/SEFKO

 

____________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 6/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI KOMPRESORA

 

 

 

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 05-01-2022

______________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  6/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI KOMPRESORA

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompresora w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 6/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/3.2.2/SEFKO

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego w postaci bobiniarki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K.
W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/3.2.2/SEFKO

___________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  5/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY WYPOSAŻENIA LABORATORIUM TJ. MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia laboratorium tj. maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 5/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY WYPOSAŻENIA LABORATORIUM TJ. MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ – ANULOWANE/ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 4/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY WYPOSAŻENIA LABORATORIUM TJ. MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ zostało

anulowane/ pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z punktem 7.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT Zapytania ofertowego:

Pkt 7 . Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub jego części bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.

___________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 3/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: BOBINIARKA

 

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 02-12-2021

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY WYPOSAŻENIA LABORATORIUM TJ. MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia laboratorium tj. maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 4/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

_____________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  3/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. BOBINIARKA

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci bobiniarki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 3/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_4 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD-KAN”

 

Załącznik:

1. Wynik postępowania ofertowego nr 2/3.2.2./SEFKO_RB_4

_____________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_4 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi: energii elektrycznej, grzewczej (C.O. i gazu) oraz WOD – KAN w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_4.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Przedmiar – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego:

- Przedmiar robót – budowa budynku.

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna.

- Przedmiar robót – instalacja grzewcza.

- Przedmiar robót – instalacja WOD – KAN.

8. Projekt budowlany – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

9. Projekt techniczny – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego:

- Projekt techniczny - budowa budynku – Konstrukcja.

- Projekt techniczny - budowa budynku – Architektura.

- Projekt techniczny - instalacja elektryczna.

- Projekt techniczny - instalacja grzewcza.

- Projekt techniczny - instalacja WOD – KAN.

10. Opinia geotechniczna – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

11. Wykaz pytań i odpowiedzi z poprzednich postępowań.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” – ANULOWANE/ POZOSTAWIONE BEZ ROZPOZNANIA

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 dotyczące robót budowlanych zostało anulowane/ pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z punktem X. TERMIN SKŁADANIA OFERT,

podpunkt 8. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.zapytania ofertowego.

_______________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

 

 

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2021 r.
 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2021 r. - II
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.05.2021 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.05.2021 r. – II
 5. Pytania_Baza konkurencyjnosci

__________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

 

 

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.05.2021 r.
 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.05.2021 r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.05.2021 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2021 r.

__________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN”

 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi: energii elektrycznej, grzewczej (C.O. i gazu) oraz WOD – KAN w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_3.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Przedmiar – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego:

- Przedmiar robót – budowa budynku.

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna.

- Przedmiar robót – instalacja grzewcza.

- Przedmiar robót – instalacja WOD – KAN.

8. Projekt budowlany – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

9. Projekt techniczny – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego:

- Projekt techniczny - budowa budynku – Konstrukcja.

- Projekt techniczny - budowa budynku – Architektura.

- Projekt techniczny - instalacja elektryczna.

- Projekt techniczny - instalacja grzewcza.

- Projekt techniczny - instalacja WOD – KAN.

10. Opinia geotechniczna – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU” – ANULOWANE/ POZOSTAWIONE BEZ ROZPOZNANIA

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 dotyczące robót budowlanych zostało anulowane/ pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z punktem X. TERMIN SKŁADANIA OFERT,

podpunkt 8. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.zapytania ofertowego.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2./SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI "BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU"

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2021 r.
 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.03.2021 r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.03.2021 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.03.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.03.2021 r. - II
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.03.2021 r.
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.03.2021 r. - II
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.03.2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU”

 

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o. i gazu w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB_2.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Przedmiar – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego:

- Przedmiar robót – budowa budynku.

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna.

- Przedmiar robót – instalacja grzewcza.

- Przedmiar robót – instalacja sprężonego powietrza.

- Przedmiar robót – instalacja WOD – KAN.

- Przedmiar robót – instalacja klimatyzacji.

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji.

8. Projekt budowlany – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

9. Projekt techniczny – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego:

- Projekt techniczny - budowa budynku – Konstrukcja.

- Projekt techniczny - budowa budynku – Architektura.

- Projekt techniczny - instalacja elektryczna.

- Projekt techniczny - instalacja grzewcza.

- Projekt techniczny - instalacja sprężonego powietrza.

- Projekt techniczny - instalacja WOD – KAN.

- Projekt techniczny - instalacja wentylacji.

10. Opinia geotechniczna – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU”– ANULOWANIE

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB dotyczące robót budowlanych zostało anulowane.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/SEFKO_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU”

 

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o. i gazu w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/SEFKO_RB.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Przedmiar – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego:

- Przedmiar robót – budowa budynku.

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna.

- Przedmiar robót – instalacja grzewcza.

- Przedmiar robót – instalacja sprężonego powietrza.

- Przedmiar robót – instalacja WOD – KAN.

- Przedmiar robót – instalacja klimatyzacji.

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji.

8. Projekt budowlany – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

9. Projekt techniczny – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego:

- Projekt techniczny - budowa budynku – Konstrukcja.

- Projekt techniczny - budowa budynku – Architektura.

- Projekt techniczny - instalacja elektryczna.

- Projekt techniczny - instalacja grzewcza.

- Projekt techniczny - instalacja sprężonego powietrza.

- Projekt techniczny - instalacja WOD – KAN.

- Projekt techniczny - instalacja wentylacji.

 

 

 

ZAPYTANIA ARCHIWALNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU STABILO + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU DOYPACK

 

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. maszyna do produkcji opakowań typu STABILO + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu DOYPACK (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/SEFKO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.2./SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU STABILO + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY, MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU DOYPACK

 

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.01.2021 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.2./SEFKO

SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci maszyna do produkcji opakowań typu STABILO + aplikatory (1 kpl.), maszyna do produkcji opakowań typu FLAT BOTTOM + aplikatory (1 kpl.) , maszyna do produkcji opakowań typu DOYPACK (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1996/20.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część I.
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część II.
 3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/3.2.2/SEFKO – Część III.

 

PUH Sefko-B © 2022

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW